adamas | 23/08/2022 | Vrijeme čitanja: 1 min.

Sastanak projektnog tima i upravnog odbora

Sadržaj

U Ohridu u Makedoniji 23.08.2022. održao se sastanak Projektog tima i Upravnog odbora te radionica GYM4U projekta financiranog iz Erasmus+ Sport programa. Uz GK Vukovar kao voditelja projekta i partneri u provedbi KGS Partizan Orce Nikolov iz Skopja, Sokolsko društvo Vojvodina iz Novog Sada, PLK Adamas iz Vukovara i SOV Vukovar su prezentirali dosadašnje aktivnosti i iskustva u provedbi projekta.