Gymnastics for youth

Powerlifting klub "Adamas" sudjeluje u projektu "Gymnastics for youth" u suradnji s Gimnastičkim klubom "Vukovar" kao nositeljem i koordinatorom projekta.

Gymnastics for youth

Referenca projekta: 622359-EPP-1-2020-1-HR-SPO-SSCP

Početak: 01-01-2021 – Kraj: 31-12-2022

EU Grant: 59000 EUR

Program: Erasmus+

Ključna aktivnost: Sport

Tip Aktivnosti: Collaborative Partnerships

Aktivnost: Support to Small Collaborative Partnerships in the field of Sport

Erasmus+ projektna kartica: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/622359-EPP-1-2020-1-HR-SPO-SSCP

Koordinator projekta

Organizacija: GIMNASTIČKI KLUB VUKOVAR

Adresa: TRG DRAZENA PETROVIĆA 3, 32000 VUKOVAR, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska

Vrsta organizacije: Sport club

Partneri:

SOKOLSKO DRUŠTVO “VOJVODINA”, NOVI SAD, Srbija

KGS ORCE NIKOLOV SKOPJE, SKOPJE, Sjeverna Makedonija

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA VUKOVARA “SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR”, Vukovar, Hrvatska

POWERLIFTING KLUB “ADAMAS”, Vukovar, Hrvatska

O projektu

Gimnastički klub Vukovar nositelj je i koordinator projekta financiranog iz programa Erasmus + Europske unije. U partnerstvu sa Sokolskim društvom Vojvodina, Klubom gimnastičkih sportova Partizan Orce Nikolov, Powerlifting klubom Adamas i Javnom ustanovom za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara "Sportski objekti Vukovar" u dvogodišnjem će razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine provoditi projekt GYM4U.

Smjernice EU-a za tjelesnu aktivnost preporučuju da se razvoj motoričkih sposobnosti treba naglasiti u ranoj dobi. Mladi sportaši imaju posebne potrebe u sportu. Kako rastu, moraju izvoditi vježbe u teretani i elemente na siguran način.

Opći cilj GYM4U (gimnastika za mlade) je zaštita mladih sportaša (7-14) od opasnosti po zdravlje i sigurnost poboljšanjem uvjeta za trening i natjecanje. Projektne aktivnosti GYM4U usmjerene su na zdravstvenu zaštitu sportaša kroz prehranu i prevenciju ozljeda, poboljšanje treninga i uvjeta natjecanja vježbanjem Power-GymTechnique-Water modela sigurnog treninga, uključivanje mladih gimnastičara u projektne aktivnosti, potporu mobilnosti trenera i sportskih menadžera uključenih u klupske aktivnosti, učenje i razmjenu znanja i iskustava svih sudionika.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Uspostaviti dugoročnu mrežu za promicanje i provedbu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih gimnastičara od 7 do 14 godina.

2. Razviti, primijeniti i razmijeniti dobre prakse o poboljšanim trenažnim i natjecateljskim uvjetima mladih gimnastičara s ciljem zaštite zdravlja mladih sportaša i prevencije ozljeda

3. Uspješno upravljanje projektom (horizontalno pitanje / cilj upravljanja)

Glavne ciljne skupine su mladi gimnastičari (7-14), dok su ostale ciljne skupine obitelji mladih gimnastičara, projektni partneri, kreatori politike i ključni dionici.

Svrha projekta GYM4U je uspostaviti partnerstva sa sportskim organizacijama u partnerskim zemljama; organizirati trans nacionalne sastanke, te prezentirati naučene lekcije o zaštiti od opasnosti po zdravlje i sigurnost poboljšanjem uvjeta treninga i uvjeta natjecanja mladih gimnastičara na temelju PTW modela uz diseminaciju infroamciaj o ovom ERASMUS+ projektu.

Projektno partnerstvo GYM4U čine visokokvalificirana 3 gimnastička kluba iz Vukovara (Gimnastički klub Vukovar), Novog Sada (Sokolsko društvo Vojvodina) i Skoplja (Klub gimnastičkih sportova Partizan Orce Nikolov), powerlifting kluba (Powerlifting klub Adamas) i javne ustanove u sportskom objektu menadžment (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara "Sportski objekti Vukovar". Partnerstvo

se sastoji od 3 partnerske organizacije iz 1 zemlje EU (Hrvatska) i 2 organizacije iz zemalja izvan EU programa (Srbije i sjeverne Makedonije) koje imaju iskustva i znanje za suočavanje s izazovima projekta.

Gymnastics for youth

Project Reference: 622359-EPP-1-2020-1-HR-SPO-SSCP

Start: 01-01-2021 – End: 31-12-2022

EU Grant: 59000 EUR

Programme: Erasmus+

Key Action: Sport

Action Type: Collaborative Partnerships

Action: Support to Small Collaborative Partnerships in the field of Sport

Erasmus+ project card: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/622359-EPP-1-2020-1-HR-SPO-SSCP

Project Coordinator

Organization: GIMNASTIČKI KLUB VUKOVAR

Address: TRG DRAZENA PETROVIĆA 3, 32000 VUKOVAR, Vukovarsko-srijemska županija, Croatia

Organisation type: Sport club

Partners:

SOKOLSKO DRUŠTVO “VOJVODINA”, NOVI SAD, Serbia

KGS ORCE NIKOLOV SKOPJE, SKOPJE, North Macedonia

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA VUKOVARA “SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR”, Vukovar, Croatia

POWERLIFTING KLUB “ADAMAS”, Vukovar, Croatia

About project

Gymnastics club Vukovar is the holder and the Coordinator of the project funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. In the partnership with Sokolsko društvo Vojvodina, Klub gimnastičkih sportova Partizan Orce Nikolov, Powerlifting klub Adamas and Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar” in two-year period will implement the project GYM4U.

The EU Physical Activity Guidelines recommend that the development of motor skills should be emphasized in early age. Young athletes have special needs in sports. As they grow, they need to adapt execution of gym exercise and element in a safe manner.

The GYM4U (GYmnastics for Youth) overall objective is to protect young athletes (7-14) from health and safety hazards by improving training and competition conditions. The GYM4U project activities aim at health protection of athletes through nutrition and injury prevention, improvement of training and competition conditions practicing Power-GymTechnique-Water model of safe condition training, involvement of young gymnasts in project activities, support the mobility of coaches and sport managers involved in club activities, support the learning and know-how sharing of all participants.

Specific goals of the project are:

To establish a long-term network for promotion and implementation of health and safety protection of young gymnasts from 7 to 14 years

To develop, implement and exchange good practices on improved training and competition conditions of young gymnasts with a view to protecting the health of young athletes and prevent injuries

To successfully manage the project (horizontal issue/management objective)

The main target groups are young gymnasts (7-14), while other target groups are families of young gymnasts, project partners, policy makers and key stakeholders.

GYM4U deliverables are:

Partnerships with organizations in partner countries;

Three transnational meetings and an evaluation report;

Presentations and lessons learnt on protection from health and safety hazards by improving training conditions and competition conditions of young gymnasts based on PTW model;

Dissemination and visibility plan of ERASMUS+ funded GYM4U project.

GYM4U project partnership consists of highly-qualified 3 gymnastic clubs from Vukovar (Gimnastički klub Vukovar), Novi Sad (Sokolsko društvo Vojvodina) and Skopje (Klub gimnastičkih sportova Partizan Orce Nikolov), powerlifting club (Powerlifting klub Adamas) and public institution in sport facility management (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar). The partnership is composed of 3 partner organisations from 1 EU country (Croatia) and 2 organizations from Non-EU Programme Countries (Serbia and North Macedonia) that have experience and knowledge to meet the challenges of the project.


Disclaimer:

“The European Commission’s support for the implementation of the project does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”