adamas | 24/10/2018 | Vrijeme čitanja: 1 min.

Odluka o volontiranju

Sadržaj

Na redovnoj sjednici Predsjedništva Powerlifting kluba „Adamas”, Eugena Kvaternika 58, Vukovar, održanoj 23.10.2018. na temelju Članka 25. i 28. Predsjedništvo donosi odluku o prihvaćanju Ugovora o volontiranju sa Ivom Šikom Banini Šprem kao trenericom  PLK „Adamas”.